Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-28 11:26:39

Dodanie informacji do działu:
Konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:26
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza
Wójt Gminy Lutowiskao g ł a s z aNa podstawie art.
11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolon  więcej >
2018-05-28 11:24:52

Przeniesienie informacji do działu:
Zakończone konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-16 12:34
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza Na podstawie art.
11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznegoi o wolo  więcej >
2018-05-28 11:21:34

Przeniesienie informacji do działu:
zakończone

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-15 10:44
Gmina Lutowiska: Dostawa lekki
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie
obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia
publicznego Zamówienie dotyczy projekt  więcej >
2018-05-28 10:05:02

Dodanie informacji do działu:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 10:05
Dotyczy: Przetargu nieogranicz
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego
w dniu 23 kwietnia 2018 r. przetargu nieograniczonego na
„Dostawę lekkiego samochod  więcej >
2018-05-28 10:03:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacja z otwarcia ofert

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja z otwarcia ofert
  więcej >
2018-05-28 10:01:27

Przeniesienie informacji do działu:
Informacja z otwarcia ofert

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja o wyniku przetargu
  więcej >
2018-05-28 08:29:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:28
  więcej >
2018-05-28 08:28:53

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:28
  więcej >
2018-05-28 08:25:14

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:25
  więcej >
2018-05-28 08:21:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:19
  więcej >
2018-05-28 08:19:24

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:19
  więcej >
2018-05-28 08:13:08

Aktualizacja informacji w dziale:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja o wyniku przetargu
  więcej >
2018-05-28 08:12:51

Dodanie informacji do działu:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
  więcej >
2018-05-25 11:32:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona danych

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-25 11:29
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z zapisami art. 13 oraz
art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 201  więcej >
2018-05-25 11:31:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona danych

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-25 11:29
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z zapisami art. 13 oraz
art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 201  więcej >
2018-05-25 11:29:38

Dodanie informacji do działu:
Ochrona danych

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-25 11:29
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z zapisami art. 13 oraz
art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 201  więcej >
2018-05-21 11:33:30

Dodanie informacji do działu:
Udzielone umorzenia, odroczenia i pomoc publiczna

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-21 11:33
Wykaz osób prawnych i fizyczn
Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie
art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tek  więcej >
2018-05-21 11:32:53

Dodanie informacji do działu:
Udzielone umorzenia, odroczenia i pomoc publiczna

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-21 11:32
Wykaz osób prawnych i fizyczn
Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie
art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tek  więcej >
2018-05-15 10:44:14

Dodanie informacji do działu:
aktualne

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-15 10:44
Gmina Lutowiska: Dostawa lekki
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie
obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia
publicznego Zamówienie dotyczy projekt  więcej >
2018-05-14 13:06:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-14 12:58
Wniosek o ustalenie warunków
OPIS USŁUGIUsługa umożliwia ustalenie warunków
zabudowy dla terenu w przypadku braku planumiejscowego.
Wniosek należy złożyć do Burmistr  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 3469
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>