Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-21 09:27:33

Dodanie informacji do działu:
aktualne

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-21 09:27
Przebudowa drogi wewnętrznej
Ogłoszenie nr 576681-N-2018 z dnia 2018-06-21
r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi
wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidency  więcej >
2018-06-20 11:50:07

Dodanie informacji do działu:
Komunikaty

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-20 11:50
Informacja o wywieszeniu wykaz
Wójt Gminy Lutowiska informuję, na podstawie o
art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r.,o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz.121)  więcej >
2018-06-18 12:18:46

Dodanie informacji do działu:
Organizacje Pozarządowe

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-18 12:18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRO
  więcej >
2018-06-14 11:29:21

Dodanie informacji do działu:
Komunikaty

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-14 11:29
Informacja o wywieszeniu wykaz
  więcej >
2018-05-28 14:51:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:26
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza
Wójt Gminy Lutowiskao g ł a s z aNa podstawie art.
11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolon  więcej >
2018-05-28 11:28:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:28
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza
Dodano konkurs ofert 2018.zip  więcej >
2018-05-28 11:26:39

Dodanie informacji do działu:
Konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 11:26
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza
Wójt Gminy Lutowiskao g ł a s z aNa podstawie art.
11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolon  więcej >
2018-05-28 11:24:52

Przeniesienie informacji do działu:
Zakończone konkursy

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-16 12:34
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza Na podstawie art.
11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznegoi o wolo  więcej >
2018-05-28 11:21:34

Przeniesienie informacji do działu:
zakończone

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-15 10:44
Gmina Lutowiska: Dostawa lekki
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie
obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia
publicznego Zamówienie dotyczy projekt  więcej >
2018-05-28 10:05:02

Dodanie informacji do działu:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 10:05
Dotyczy: Przetargu nieogranicz
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego
w dniu 23 kwietnia 2018 r. przetargu nieograniczonego na
„Dostawę lekkiego samochod  więcej >
2018-05-28 10:03:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacja z otwarcia ofert

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja z otwarcia ofert
  więcej >
2018-05-28 10:01:27

Przeniesienie informacji do działu:
Informacja z otwarcia ofert

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja o wyniku przetargu
  więcej >
2018-05-28 08:29:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:28
  więcej >
2018-05-28 08:28:53

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:28
  więcej >
2018-05-28 08:25:14

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:25
  więcej >
2018-05-28 08:21:25

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:19
  więcej >
2018-05-28 08:19:24

Dodanie informacji do działu:
2017

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:19
  więcej >
2018-05-28 08:13:08

Aktualizacja informacji w dziale:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
Informacja o wyniku przetargu
  więcej >
2018-05-28 08:12:51

Dodanie informacji do działu:
wyniki przetargów

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-28 08:12
  więcej >
2018-05-25 11:32:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona danych

z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-25 11:29
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z zapisami art. 13 oraz
art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 201  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 3676
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>